Телефоны сотрудников отдела образования

Новости

30.11.-0001 | КГУ "СОШ №36"
Мектеп жањалыќтары
Мектеп жањалыќтары: 1.Ењ алдымен Ќазаќ тілімізді байыта т‰сетін,оны єрі ќарай г‰лденуіне м‰мкіндік жасауѓа ‰лкен ‰лесін ќосќан ,мектеп ќабырѓасында µткен «Тіл мерекесі».Б±л мерекелік шараныњ µткізіл…
Дорога в школу
Оќушыларѓа жасалѓан игі шара. Республика бойынша 15 тамыз жєне 30 ќырк‰йек арасында «Мектепке бару» акциясы ж‰ріп жатыр. Ол акцияныњ маќсаты – жаѓдайсыз, жайсыз жан±я балаларын жања оќу жылы…
Дорого в школу
ГОСПОЖА ЖОНКИНА ЖАННА БОЛАТОВНА! В Республике продолжается акция «Дорога в школу» в соответствии с письмом № 12-2-02/2066 от 28 мая 2009 года Комитета по охране прав детей Министерств…
Дорого в школу
Директору ПК«Аспап» Ашимову Т.М. В Республике продолжается акция «Дорога в школу» в соответствии с письмом № 12-2-02/2066 от 28 мая 2009 года Комитета по охране прав детей Министерств…
Дорого в школу
Директору ТОО «Базисный магазин» В Республике продолжается акция «Дорога в школу» в соответствии с письмом № 12-2-02/2066 от 28 мая 2009 года Комитета по охране прав детей Министерства…
Дорого в школу
Директору ТОО «Умеф» Штеркель Н.А. В Республике продолжается акция «Дорога в школу» в соответствии с письмом № 12-2-02/2066 от 28 мая 2009 года Комитета по охране прав детей Министер…
Дорого в школу
Директору ТОО «Полимер» Головенко С.В. В Республике продолжается акция «Дорога в школу» в соответствии с письмом № 12-2-02/2066 от 28 мая 2009 года Комитета по охране прав детей Минис…
Дорого в школу
Директору ТОО «Тандем» Мартюхиной Л.Н. В Республике продолжается акция «Дорога в школу» в соответствии с письмом № 12-2-02/2066 от 28 мая 2009 года Комитета по охране прав детей Ми…
Дорога в школу
ГОСПОДИН ЗЮЗИН ФРЕД АНАТОЛЬЕВИЧ! В Республике продолжается акция «Дорога в школу» в соответствии с письмом № 12-2-02/2066 от 28 мая 2009 года Комитета по охране прав детей Министерств…
Дорога в школу
Директору ТОО «Натиже» Алимхановой Б.К На основании письма Министерства образования и науки Республики Казахстан № 12-2-02/2006 от 28 мая 2009 года, приказ отдела образования г. Караганды № 650…

первая 1 1970 1971 1972 1973 1974 1979 последняя