ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

«Базалық цифрлық дағдылар» курсы бойынша семинар

р/с

Тақырыптар мен тараулардың атауы

 
 

1

Кіріспе

 

2

Дербес компьютерлер, ноутбуктар, смартфондар және планшеттер туралы негізгі мәліметтер

 

2.1

Дербес компьютер/ноутбуктың негізгі құраластары(монитор, компьютерлік жүгіртпе, пернетақта, операциондықжүйе, бағдарламалар, файлдаржәнепапкалар)

 

2.2

Смартфон/планшеттің негізгі құраластары(бейнебет, аккумулятор, аналық тақта, пернетақта, камера және т.б.)

 

2.3

Операциондық жүйенің негізгі қызметі (интерфейстер, бағдарламалар, папкалар мен  файлдармен жұмыс жүргізу)

 

3

Кеңселік бағдарламалар туралы жалпы мәліметтер(мәтіндікредакторлар, электрондықкестелер, дерекқорлар, көрсетілімдерменжәне т.б)

 

3.1

Кеңселік бағдарламалардың негізгі компоненттері

 

3.2

Жекеленген кеңселік бағдарламаларды тереңдетіп оқыту

 

4

Интернетжелісі

 

4.1

Интернетжелісіндегі жұмыстардың түрлері (қосу,  ақпаратты іздеу және тарату қатынасу және  файлдармен алмасу)

 

5

Қауіпсіздігі және құпиялығы

 

5.1

Дербес компьютерлер, ноутбуктар, смартфондар және планшеттерді қорғау

 

5.2

Дербес мәліметтерді қорғау(құпия сөз орнату, бұзудан қорғау және т.б.)

 
  1. «Электрондық үкімет және электрондық мемлекеттік қызметтер» курсы бойынша семинар

р/с

Тақырыптар мен тараулардың атауы

 
 

1.

Кіріспе.

 

2.

ЭЦҚ алу.  www.pki.gov.kzпорталындағы жеке кабинет

 

2.1

№1тәжірибелік жұмыс

NCALayer бағдарламалық қамтымды орнату. Заңды және жеке тұлғаларға ЭЦҚ алуға өтінім беру.

 

2.2

 №2тәжірибелік жұмыс

 www.pki.gov.kzжеке кабинетінде жұмыс істеу(парольді ауыстыру, ЭЦҚ қолданыстағы кілттерін ұзарту/қайтарып алу)

 

3.

Интерактивті қызметтерді алу шарттары мен алгоритмі. Мобильді азаматтар базасы дегеніміз не (МАБ)? МАБ артықшылықтары.

 

3.1

№3тәжірибелік жұмыс

 www.еgov.kz.порталынатіркелу және авторлану

 

3.2

№4тәжірибелік жұмыс

Жеке кабинеттегі деректерді редакциялау. МАБ тіркелу.

 

4.

«Электрондық үкімет» порталының тараулары. www.еgov.kz порталында электрондық мемлекеттік және транзакциялық қызметтерді алу.

 

4.1

№5тәжірибелік жұмыс

Электрондық мемлекеттік қызметті іздеу (ақпараттық)

 

4.2

№6тәжірибелік жұмыс

Электрондық мемлекеттік қызметті алу

 

4.3

№7тәжірибелік жұмыс

Онлайн транзакциялар жүргізу

 

4.4

№8тәжірибелік жұмыс

Электрондық өтінімдерді мемлекеттік органдарға ұсыну

 

5.

«Электрондық үкімет»ұтқыр қосымша

 

5.1

№9тәжірибелік жұмыс

Play Маркет немесе App Stor арқылы смартфон/планшеттерге «Электрондық үкімет» ұтқыр қосымшасын орнату

 

6.

www.еlicense.kzпорталындағы қолжетімді электрондық мемлекеттік қызметтерді алу шарттары мен алгоритмі

 

6.1

№10тәжірибелік жұмыс

www.еlicense.kzпорталына тіркелу және авторлану

 

«Ашық үкімет» курсы бойынша семинар

р/с

Тарау атауы

Тақырып атауы

 
 

1

Ашық үкімет

  1. Ашық үкіметке кіріспе
 

2

Ашық деректер

2.1. Ашық деректер жинағын іздеу, қарау және жүктеп алу;

2.2. Ашық деректер жинағына түсінік беру;

2.3. Деректерді жариялау және өзектендіруге өтініш беру;

2.4. Ашық деректер АРІ порталын қолдану;

2.5. Жазылу және хабарлама алу.

 

3

Ашық НҚА

3.1. Нормативтік құқықтық актілер жобаларын іздеу және қарау, нормативті құқықтық актілер типтері бойынша сүзгіні өзгерту;

3.2. Нормативтік құқықтық актілер жобаларына түсінік және дауыс беру процесі;

3.3. Нормативтік құқықтық актілердің архивтік жобаларын іздеу және қарау;

3.4. Жазылу және хабарлама алу.

 

4

Ашық бюджеттер

4.1. Бюджеттік бағдарламалар жобаларын, бюджеттік бағдарламалардың бекітілген нысандарын, іске асыру туралы есептерін, материалдарын іздеу және қарау (шоғырландырылған қаржылық есептілік, бюджеттік есептілік, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәлижелері);

 

4.2. Бюджеттік бағдарламалар жобаларын, бюджеттік бағдарламаларды іске асыру және материалдарға дауыс беру туралы есептерге түсінік беру процесі (шоғырланлырылған қаржылық есептілік, бюджеттік есептілік, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәлижелері);

 

 

 

4.3. Жазылу және хабарлама алу;

4.4. Бюджетті бағдарламалардың бекітілген нысандарын, бюджетті бағдарламалар архивтік жобаларын, бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы есептерді іздеу және қарау.

 

5

Ашық диалог

5.1. Мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының блогына жүгіну;

5.2. Интернет-конференцияларға қатысу;

5.3. Сауалнамаға қатысу;

5.4. Ұялы байланыс сапасына шағым арыз беру.

5.5. Жазылу және хабарлама алу.

 

6

 

Сұрақтар-жауаптар

 

7

Практикалық сабақтар

№1 практикалық нұсқама

 

№2 практикалық нұсқама

 

№3 практикалық нұсқама

 

№4 практикалық нұсқама

 
  1. «Электрондық сауда» курсы бойынша семинар

№ р/н

Тараулар мен тақырыптар атауы

 
 

1

Электрондық сауда мүмкіндіктері.

  1. Тапсырыс беруді ресімдеу.
  2. Төлеу.
  3. Жеткізу.
 

1.1

Интернет-дүкенді қалай ашу керек.

  1. Базалық дағдылар.
 

1.2

Өз сайтыңызды қалай дамытуға болады (Html базалық дағдылары).

Платформа таңдау.

Доменді сатып алу және т.б.

 

1.3

Интернет-дүкенді ілгерлету.

 

1.4

Салық преференцияларын қалай алуға болады.

 

2

«Сайт құрылымы» порталының ерекшеліктері.

1. Құрылымның пошталық индексін табу.

2. Тұрғын рөлін алу.

3. Хабарландырулар мен талқылаулар.

  1. 4. Пәтер иелерінің кооперативтерінің жұмысын бақылау (бұдан әрі - ПИК).
 

2.1

Коммуналдық қызметтерді «Құрылым сайты» арқылы төлеу.