"№ 46 жалпы білім беретін…
"№ 46 жалпы білім беретін орта мектебі" коммуналды

Тәрбие-білім беру үрдісінің нәтижелері

Оқу жылы бойы шағын орталықта жұмыстың тиімділігін бақылау мақсатында тәрбиеленушілердің мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың типтік оқу бағдарламасын меңгеруіне мониторинг жүргізілді.

Мониторинг мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың типтік оқу бағдарламасын меңгеру нәтижелері, сондай-ақ интегративті, тұлғалық қасиеттердің құзыреттілік дамуын бағалау негізінде жүзеге асырылатын бала дамуының салыстырмалы талдауы арқылы білім беру процесін қадағалауды қамтиды.

Мониторинг барлық жас топтарында - оқу жылының басында (қазан), оқу жылының ортасында (қаңтар) және оқу жылының аяғында (мамыр) тәрбиешілер мен мамандар ұйымдастыратын педагогикалық бақылау арқылы жүзеге асырылды.

2 жас топтан 50 бала диагностикаланды.

Бұл мониторинг нәтижелері мектепке дейінгі балалардың құзыреттілік деңгейінің арнайы карталарында көрсетілді.

2020 жылдың мамыр айында жүргізілген қорытынды мониторинг қорытындысы бойынша келесі қорытынды лар жасауға болады:

"Денсаулық" саласында балалар келесі даму деңгейлерін көрсетті

 

бастапқы

аралық

қорытынды

І  деңгей

42

21

-

ІI деңгей

58

79

36

ІII  деңгей

-

-

64

Осы көрсеткіштерді талдай отырып, дене сапаларын дамыту, қозғалыс тәжірибесін жинақтау және байыту, дене шынықтыру бойынша АЕҚ ұйымдастыру арқылы қозғалыс белсенділігіне қажеттілікті қалыптастыру, таңғы гимнастиканы өткізудің жүйелілігі, динамикалық үзіліс, дене шынықтыру демалыс және мерекелерді үнемі пайдалану есебінен қол жеткізілетін оң динамика байқалады. Балалар белсенді қимыл-қозғалыс қызметіне қызығушылық танытып, оған деген қажеттілік, дене шынықтыру жаттығулары мен ойындардың пайдасы туралы түсініктері бар, негізгі гигиеналық талаптар мен ережелерді біледі.

Коммуникация" саласындағы коммуникативтік дағдылар

келесі нәтижелер

 

І  деңгей

бастапқы

аралық

қорытынды

51

22

-

ІI деңгей

49

76

60

ІII  деңгей

-

-

40

Балалардың басым бөлігі жақсы өсім көрсетті. Олардың сөйлеу белсенділігі артты, дыбыс мәдениеті де нормаларға сәйкес келеді.  Балалар пікірді дәлелдейді және сөйлеу түрін пайдаланады-дәлелдер;сюжеттік суреттер бойынша, суреттер жинағы бойынша әңгімелер құрастырады; дәйекті түрде, елеулі рұқсаттарсыз шағын әдеби шығармаларды сканерлейді;кітаппен тұрақты қарым-қатынас жасауға ұмтылыс танытады, әдеби шығармаларды тыңдау кезінде айқын рахат сезінеді; кейіпкерлердің іс-әрекетінің себептерін дұрыс түсінеді, олардың уайымдары мен сезімдерін көреді.

"Таным" саласында көрсеткіштер келесідей

нәтижеде

 

І  деңгей

бастапқы

аралық

қорытынды

68

21

-

ІI деңгей

32

79

30

ІII  деңгей

-

-

70

Көрсеткіштерді талдай отырып, балалар тірі адамның негізгі белгілерін біледі, тірі өмір сүру жағдайы мен тіршілік ортасы арасындағы байланысты орнатады деген қорытынды жасауға болады.; табиғатты тану үшін бақылауды пайдаланады; адам, жануарлар, өсімдіктер үшін күннің, ауаның және судың маңызы туралы біледі;жыл мезгілін атайды; табиғатқа ұқыпты қарау керектігін біледі; заттардың, фигуралардың қасиеттерін бөліп алады және оларды өз бетінше жіктейді; (10-ға дейін) тура, реттік, кері шот деп есептейді; геометриялық фигураларды және олардың қасиеттерін біледі, қағаз бетіне бағдарланады, тәулік уақытын анықтайды: таңертең, күнде, кешке, түнде, заттарды көзге салыстырады.;дәлдігін қосымша немесе қою арқылы тексере алады; жұмысқа белсенді қосылады, өз құрылысын құру кезеңдерін жоспарлай алады, конструктивтік шешімдер таба алады, ұжымдық жұмыс істей алады, құрылыс үлгісін талдай алады.

"Социум" саласында мониторинг келесі нәтижелерді көрсетті

 

І  деңгей

бастапқы

аралық

қорытынды

55

15

-

ІI деңгей

45

85

33

ІII  деңгей

-

-

67

 

  Осы саланың көрсеткіштерін талдай отырып, балалар өз бетінше болып, өздерінің және басқа да іс-әрекеттерін бағалай алады, қоршаған ортаға деген өз көзқарасын білдіреді деген қорытынды жасауға болады.; туған ауылдың, елдің және Астананың атауын біледі, тұрмыстағы адамның еңбегін жеңілдететін заттарды атайды, көлік түрлерін ажыратады және атайды, олар жасалған материалдардан жасалған заттарды жіктейді; жақсылық, әділдік, батылдық және қарапайымдылық туралы білімді көрсетеді;  әріптестермен келісе алады, нені ойнайды, ойында кім болады; ойын ережелеріне бағынады, шығармашылық тәжірибесінде бірнеше рөлдері бар; әртүрлі материалдарды (атрибуттар, қолда бар материал, қолдан жасалған бұйымдар) пайдалана отырып, ойын ресімдей алады; қоршаған ортадағы қауіпсіз мінез-құлық тәжірибесін меңгереді, көшеде, табиғатта, көлікте, балабақшада өзін қалай ұстау керек екендігі туралы әңгімелейді; жол қозғалысының қарапайым ережелерін біледі.

"Шығармашылық" облысының Даму сипаттамасы

мониторинг нәтижелері

 

І  деңгей

бастапқы

аралық

қорытынды

63

13

-

ІI деңгей

37

87

40

ІII  деңгей

-

-

60

 

Мониторинг нәтижелерін талдай отырып, 2019 - 2020 оқу жылының басында және аяғында барлық білім беру салалары бойынша балалардың бағдарламалық материалдарды меңгеруінің өсуін көруге болады: "Денсаулық" – 64%, "Коммуникация" - 40%, "таным" - 70%, "Әлеумет" - 67%, "Шығармашылық" - 60%.