Изучаем казахский язык

Ас, тағам, тамақ, дәм
еда, пища.
Вопрос-ответ
Всего ответов: 76
Новых вопросов: 0

МО гуманитарного цикла

 

План работы МО гуманитарных дисциплин на 2017-2018 у.г.

Мерзімі

Іс-шаралар

Жауапты

Қаралатын орны

 

 

Қыркүйек

ӘБ отырысы

·  ӘБ жұмыс жоспарын талқылау, бекіту.

·  Нормативті құжаттарды, ҚР БМ әдістемелік хатын, пәндік бағдарламаларды, күнтізбелік  жоспарларын талқылау, бекіту.

·  «ҚР халықтарының Тілдер күні» мерекесі (онкүндік)

·  ҚР «Тіл туралы Заңының» орындалуы

·  курстан өткен мұғалімдердің жаңартылған білім мазмұны бойынша іс-тәжірибе алмасуы

Заседание МО

·  утверждение плана МО, изучение нормативных документов, ИМО МО РК.

·  изучение рабочих программ по предметам гумманитарного цикла.

·  организация и проведение Дня языков

·  вынолнение Закона РК «О языках»

·  обмен опыта учителей каторые проходили курсы по обновленному содержанию образования

ӘБ жетекшісі

пән мұғалімдер

пән мұғалімдер

пән мұғалімдер

пән мұғалімдер

Базарбаева Қ.Е.

руководитель  МО

учителя-предметники

Базарбаева Қ.Е.

учителя предметники

мектеп ӘК

ӘБ

 

 

 

 

 

МС школы

 

метод.

совещание

 

 

 

 

Қазан

ӘБ отырысы

·  5-сынып оқушыларымен бастапқы бақылау жұмысын жүргізу.

·  аттестациядан өтетін ұстаздарға әдістемелік көмек көрсету

·  9-сынып оқушыларын мектепішілік  ОЖСБ-ға даярлау. Бақылау үзігі.      

·  «Абай оқуларына » дайындық     жұмысын ұйымдастыру.  

    Заседание МО                                  

·   «Премственность в обучении между младшим и среднем звеном»

·  оказание методической помощи в подготовке к прохождению аттестации

·  организация дополнительных заниятий по подготовке  к ВОУД

·  организовать подготовительную работу «Абайские чтения»

К.Е.Базарбаева

пән мұғалімдері 

 

пән мұғалімдері

 

Амрина Г.С.

Базарбаева К.Е.

Ашимханова К.А.

учителя-предметники

учителя-

предметики

Директор жанындағы отырыс

 

 ӘБ

 

совещание при директоре 

метод. совещание

 

Қараша

    ӘБ отырысы

·  Алынған әкімшілік бақылау үзіктерінің нәтижесі

·  1 - тоқсандағы білім сапасының нәтижесі және сараптама

·  мектепішілік пәндік олимпиаданы өткізу

·  «Қасым оқуларына» дайындық жұмысын ұйымдастыру.

   Заседание МО

·  итоги проведения административных контрольных работ

·  анализ  и итоги 1- четверти

·  организация и проведение школьной олимпиады

·  организовать подготовительную работу «Чтения Касыма Аманжолова»

 

пән мұғалімдер

пән мұғалімдер

 

 пән мұғалімдер

 

руководитель МО учителя-предметники

 

ӘБ

ӘБ

 

мектептің ӘК

 

МО

МО

Мо

 

Желтоқсан

                ӘБ отырысы

·         Гумманитарлық пәндер бірлестігінің он күндігін өткізу

·         организация и проведение декады учителей гумманитарного цикла

·         ҚР тұңғыш Президентіне арналған іс-шара

·         «Абай оқулары» іріктеу кезеңі.  

·         гумманитарлық пәндер бірлестігінің онкүндігінің қорытындысы  және сараптама

·         оқушылардың жұмыс дәптерлері мен бақылау дәптерлерінің жағдайын тексеру

·         аттестациядан өтететін ұстаздардың құжаттарын тексеру

·         үлгерімі төмен оқушылармен жұмысты ұйымдастыру

Заседание МО

·         мероприятие посвещенное к Дню Первого Президента

·         анализ проведения декады  учителей гумманитарного цикла

·         проверка  состояния рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных работ

·         отборочный тур «Абайские чтения»

·         проверка документации аттестуемых учителей

·         организация работы со слабоуспевающими учащимися

ӘБ жетекшісі

пән мұғалімдер

пән мұғалімдер

 

пән мұғалімдері

пән мұғалімдері

ӘБ жетекшісі

 

ӘБ жетекшісі

 

пән мұғалімдері

учителя-предметники

 

руководитель МО . учителя-предметники учителя-предметники

 

 

руководитель МО

мектептің ӘК

ӘБ

 

ӘБ

мектептің ӘК

 

ӘБ

 

МО

МО

МО

МО

МСШ

МО

МО

МО

 

 

МО

 

 

 

 

Қаңтар

ӘБ отырысы

·  мектепішілік олимпиада  қорытындысы, қалалық олимпиадаға оқушылар қатыстыру

·  бірінші жартыжылдық қорытындысына сараптама

·  балаға психологиялық жағынан  көмек беру.

·  Тіл пәндерінен 5-8 сынып оқушыларының арасында мәнерлеп оқу сайысын өткізу (жаңылтпаш, мақал-мәтелдер)

Заседание МО

·  Итоги школьной олимпиады, участие в городской олимпиаде

·  Анализ итогов первого полуголие

·  Коррекционная работа с учащимися  как важный аспект психологической поддержки ребенка в системе личностно-ориентированного образовательного процесса

·  провести конкурс выразительного чтения среди учеников 5-8 классов по языковым предметам (скороговорки, пословицы-поговорки)

ӘБ жетекші

 

пән мұғалімдері Кызылбаева Ж.К.

 

пән мұғалімдері

     

 

руководитель МО     

учителя-предметники

руководитель МО

 

Кызылбаева Ж.К.   

мектеп ӘК

 

ӘБ

ӘБ

ӘБ

 

 

МС школы

 

МО

МО

 

 

МО

 

 

Ақпан

ӘБ отырысы

·  5, 7- сынып оқушыларының оқу жылдамдығын тексеру

·  Қазақ тілі пәні мұғалімдерінің үлгерімі жақсы оқушылармен жұмыстарын ұйымдастыру

·  Семинар «Үштілділік - жаңашыл мектептің оқыту үрдісінің құралы»

·   сабақ үлгерімдері төмен оқушылармен жұмыс тәжірибесін 

·  сабақ сапасын көтеру, тәжірибе алмасу   мақсатында өзара сабаққа қатысу  

 Заседание МО     

·   проверка техники чтения учащихся 5-7 классов

·  организация  работы с одаренными детьми учителей казахского языка

·  Семинар «Полиязычие, как инструмент образовательного процесса современной школе»

·  взаимопосещение уроков с целью обогощения опыта по работе  с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию

·  посещать межпредметные уроки в целях обмена опыта и повышения качества уроков

пән мұғалімдері

пән мұғалімдері

 

   пән мұғалімдері

 

 

пән мұғалімдері

пән мұғалімдері

 

учителя-предметники

учителя- предметники

Амрина Г.С.

 

учителя-предметники

 

ӘБ

ӘБ

 

ӘБ

 

ӘБ

 

МО

 

МО

 

МО

 

МО

 

 

 

Наурыз

     ӘБ отырысы

·     9-сынып оқушыларымен  ОЖСБ-ны өткізу

·     Наурыз мейрамын өткізу

·     Әкімшілік бақылау үзігі.  3- тоқсан білім сапасының нәтижесіне талдама

·     ӘБ мұғалімдерінің оқушыларды ҒПК дайындау жөніндегі жұмысы

Заседание МО

·     Организация и проведение ВОУД

·     проведение праздник Наурыз

·     анализ  итогов 3- четверти

·     работа учителей МО по подготовке учащихся к НПК

 

 

Пән мұғалімдері

Пән мұғалімдері

ӘБ жетекшісі

 

пән мұғалімдері

 

учителя-предметники

 

руководитель МО

учителя –предм.

 

 

ӘБ

ӘБ

ӘБ

 

ӘБ

 

МО

 

МО

 

МО

 

 

Сәуір

ӘБ  отырысы

·     Қалалық Абай оқуларына қатысу

·     мұғалімдердің қалалық ҒПК қатысуы

·     оқушылар арасында мектепішілік ғылыми конференция өткізу

·     оқушылардың үйірмелер мен факультативтерге қатысуы жөнінде жұмыстарды тексеру 

·     қабілетті және үлгерімі төмен   оқушылармен  жұмыс   

·     Ағылшын тілі пәнін оқытуда коммуникативтік технологияны тиімді қолдану

Заседание МО 

·     участие в  городской конкурс «Абай оқулары»

·     участие в НПК учащихся

·     участие в городской НПК учителей

·     проверка работы куржков, занятий по интересам

·     работа со слабоуспевающими учениками

·     эффективно употреблять коммуникативные технологии при обучении английского языка

пән мұғалімдер

пән мұғалімдер

пән мұғалімдер

 

ӘБ жетекшісі

 

учителя –предметники

Р.Е.Сулейменова

 

руководитель МО

ӘБ

ӘБ

ӘБ

 

ӘБ

 

МО

 

МО

 

МО

 

 

Мамыр

     ӘБ отырысы

·     Мемлекеттік емтихан сұрақтарын талқылау, бекіту

·     ОЖСБ сараптамасы

·     сыптан сыныпқа көшу емтихандарын ұйымдастыру, өткізу

·     біліктілік санатын иеленуге өтініш берген мұғалімдердің шығармашылық есебін талқылау

·     оқу бағдарламасының орындалуы, мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес келуі қорытынды есеп, келесі оқу жылын жоспарлау

·     қорытынды педкеңесті ұйымдастыруға және өткізуге қатысу

    Заседание МО

·     расмотрение и утверждение экзаменационного материала

·     анализа ВОУД

·     участие в организации и проведении итогового педсовета

·     творческие отчеты учителей, подавших заявление на категорию

·     подготовка  к выпускным экзаменам за курс основной школы

·     определение  основных  направлений деяятельности МО, целей, задач, на следующий учсебный год

 

ӘБ жетекшісі

пән мұғалімдері

пән мұғалімдері

пән мұғалімдері

 

пән мұғалімдері

 

 

пән мұғалімдері

 

руководитель  МО

учителя- предметники

учителя-предметники

учителя-предметника

учителя-предметники

 

учителя-предметники

 

ӘБ

ӘБ

ӘБ

мектеп ӘК

 

ӘБ

 

 

педкеңес

 

МО

 

педсовет

МО

 

 

ШМС