229
вакансий
9
резюме

ДЮО "Жас Ұлан"

 

 

Цель  «Жас Ұлан»:

- формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, стремления к знаниям и самосовершенствованию;

- ответственного отношения к делу;

- сопричастности к истории страны, к настоящему и будущему Независимого Казахстана.

Задачи «Жас Ұлан»:

-       формирование духовно-нравственного потенциала подрастающего поколения на основе знания истории, культуры, языка народа Казахстана;

-       повышение гражданской активности и сознательности детей и подростков;

-       стимулирование познавательной деятельности;

-       создание позитивных условий для интеллектуального, творческого и социального развития детей и подростков;

-       развитие личностных качеств ребенка, направленных на формирование его ответственности и трудолюбия, раскрытие лидерского потенциала и организаторских способностей.

       

Республикалық бірыңғай «Жас Ұлан» балалар мен

жасөспірімдер ұйымы мүшелерінің

АНТЫ

 

               Мен, __________________________, Республикалық бірыңғай «Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымының қатарына кіре отырып:

Өз Отаным – Қазақстан Республикасының патриоты болуға;

Мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, дәріптеуге;

Туған елім, жерім, Отанымды мақтаныш етуге;

Ата-анамды қадірлеуге;

Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге;

Білімге табандылықпен ұмтылуға;

Салауатты өмір салтын ұстануға;

Табиғатты аялауға;

«Жас Ұлан» Ережесін бұлжытпай сақтауға және оны өз достарымнан талап етуге ант етемін.

Біздің жерлестеріміздің даңқты ерлігі өнегесі негізінде ерлікке үйренуге және Отанға шексіз қызмет етуге салтанатты түрде

АНТ ЕТЕМІН, АНТ ЕТЕМІН, АНТ ЕТЕМІН!

             

Жасұландар әні

          

   Әні мен сөзін жазған Ұ. Ж. Жаналиева

1.Біз ұланы қазақ елінің

Туған жерін, сүйген Отанын.

Әке жолын, ана мейірімін,

Бойға жиған қасиетін.

         Қайырмасы:

Жас ұлан, қалыспа!

Қырандай қарышта.

Еліміздің абройын

Асқақтатып әлемге

Нық ұстайық байрағын!

 

2.Көп білуге ұмтыламыз

Өнер, білім, ғылымға.

Кеудемізде ар мен намыс

Жетелейді бізді алға.

Қайырмасы:

 

 Приоритеты воспитательного процесса:       

1. Воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине, формирование чувства гордости за свой народ и его историю, язык и традиции позволит продолжить успехи Независимости Казахстана;

2. Воспитание трудолюбия, старательности, бережного отношения к результатам труда;

3. Воспитание товарищества, доброжелательности и толерантности, уважения к старшим и общечеловеческим ценностям;

4. Воспитание культуры поведения и общения, воспитание негативного отношения к алкоголю, наркотикам, курению, правонарушениям;

5. Организация самоуправляемой познавательной, общественно полезной, художественно-творческой, спортивно-оздоровительной, досуговой деятельности школьников.