Коммунальное государственное учреждение "СОШ №17"…
КГУ "СОШ №17"

Изучаем казахский язык

Ақ
белый
Вопрос-ответ
Всего ответов: 110
Новых вопросов: 8

Попечительский совет

 

                       
Информация о работе Попечительского совета КГУ СОШ№17 за 2018 г
                           
Наименование организаций образования (согласно свидетельству о юридической регистрации) Дата создания ПС (число, месяц, год),№ приказа Состав ПС из них кол-во членов ПС из гос. органов Реализация полномочий ПС                                                                       (осуществление общественного контроля за соблюдением прав обучающихся и воспитанников организации образования, выработка предложений о внесений изменении и дополнений в Устав ОО, участие в конференциях, совещаниях, семинарах и т.д). Дата проведения заседаний  ПС в 2018 году Размещения местным исполнительным органом в области образования решение Попечительского совета на интернет-ресурсе Использование поступивших средств от благотворительной помощи Дата проведения отчета руководителя организации образованияо деятельности по использованию и движению средств благотворительной помощи
Ф.И.О членов ПС место работы, должность должность в попечительском совете социальная поддержка обучающихся и воспитанников организации образования совершенствование материально-технической базы организации образования развитие спорта, проведение внеклассных мероприятий, поддержка одаренных детей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  КГУ "СОШ №17" протокол общешкльного родительского собрания №1 от 13.09.2017г. 1.Канафина Меруерт Ермековна 2.Илюбаева Асель Абдымажитовна 3.Деньгина Тымчы Гадылжановна 4.Толоконникова Валентина Сергеевна 5.Калмагамбетова Кристина Сергеевна .6.Каримов Айдар Жакупович  7.Гурр Ирина Петровна                  8. Баилова Динара Айтмахамбетовна     9. Старикова Анна Евгеньевна  1. КО им. К.Байжанова артист                    2.ЛВРСУ-1 проводник 3.ИП-предприниматель 4.ЧП предприниматель 5.ЧП предприниматель 6.Акимат Карагандинской области- начальник отдела 7.ЧП предприниматель  8. Музыкальная школа Зам директора              9.КАРГУ им Букетова - доцент 1. Предесдатель 2. член 3.член 4.член 5.член6.член7.член 8. секретарь9.член 5 Осуществление общественного контроля за соблюдением прав  обучающихся и воспитанников СОШ№17, участие в общешкльных  родительских собраниях 13-14.09.2018г,15-16.11.2018г 22.03.2018г14.04.2018г20.05.2018г15.08.2018г22.09.2018г10.11.2018г сентябрь 2018г https://kargoo.gov.kz content/view/97/3213211270 32 Кабель для радиофикации школы Новогодние утренники,акция"Забота"(осень,весна) нет
                           
      Директор КГУ СОШ№17             Бакыжанов М.М.                  
                           
      исп: Кулагина Л.Н.                    

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 

 

 

 

Міндетті мектеп формасын енгізу бойынша

 

ЖАДНАМА

 

 

 

АСТАНА – 2018

 

 

 

Міндетті мектеп формасын енгізу бойынша

 ЖАДНАМА

        Мектепте бірдей мүмкіндіктерді, іскерлік жағдайды және төзімділікті тәрбиелеу үшін міндетті мектеп формасына қойылатын Талаптар әзірленді (ҚР Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 26 қаңтардағы № 26 бұйрығы).

        Қазақстан зайырлы және құқықтық мемлекет болып табылады және дінді қабылдауға еркіндік берілген.

        Қазақстан Республикасы Конституциясының 22 бабына сәйкес,  әркімнің ар-ождан бостандығына құқығы бар. Ар-ождан бостандығы құқығын жүзеге асыру жалпы адамдық және азаматтық құқықтар мен мемлекет алдындағы міндеттерге байланысты болмауға немесе оларды шектемеуге тиіс.

        «Діни қызметі және діни бірлестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңыныңа сәйкес:

Қазақстан Республикасындағы білім беру және тәрбиелеу жүйесі, рухани (діни) білім беру ұйымдарын қоспағанда, дін мен діни бірлестіктерден бөлінген және зайырлы сипатта болады (3-баптың 4-тармағы); діни бірлестіктер мемлекеттік органдардың қызметін атқара алмайды, олардың қызметіне кірісе алмайды және Қазақстан Республикасының заңнамалық талаптарына бағынуы тиіс (3-баптың 9-тармағы).

«Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы»  Қазақстан Республикасы Заңына сәйкесмемлекет бала тәрбиесіне араласпауға,  оның құқығын бұзатын және жауапкершiлiгiн шектейтiн жағдайларды қоспағанда, кепiлдiк бередi (35-баптың 1-тармағы).

«Білім туралы» ҚР Заңына сәйкес:

Білім беру ұйымдарындағы тәрбие үрдісінде нәсілдік, этностық, діни, әлеуметтік ымырасыздық пен айырықшалықты насихаттауға, милитаристік және де халықаралық құқық пен ізгіліктің жалпыға танылған принциптеріне қайшы келетін өзге де идеяларды насихаттауға тыйым салынады(28-баптың 4-тармағы);

Ата-аналар және өзге де заңды өкілдері міндетті:

білім беру ұйымының жарғысында айқындалған қағидаларды орындауға (49-баптың 3-тармағы); білім беру саласындағы уәкілетті орган белгілеген, міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды орындауға (49-баптың 6-тармағы); білім беру ұйымында белгіленген киім формасын сақтауға  (49-баптың 7-тармағы).

Міндетті мектеп формасына қойылатын талаптар                   ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы                                     14 қаңтардағы № 26 бұйрығымен бекітілген.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде тіркелген.

  ҚР Әділет министрлігінің 2016 жылғы 16 ақпандағы Қорытындысына сәйкес осы нормативтік құқықтық акт азаматтардың заңнамаларда бекітілген құқықтарын, бостандықтары мен мүдделерін бұзбайды және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейді.   

Мектеп формасына талаптар енгізу білімді, жан-жақты дамыған және бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеу және оны діни негіздегі даулардан оқшаулау үшін бағытталған. Білім берудің зайырлы сипатта болуына байланысты оқу орындарының Жарғысымен бекітілген мектеп формасын кию бойынша талаптары білім беру ұйымдарында бұрын да болғанын атап өту керек.

Сонымен қатар,Қазақстан Республикасы Конституциясының 39-бабы 1-тармағынасәйкес адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтары конституциялық құрылысты қорғау, қоғамдық тәртіпті, адамның құқықтары мен бостандықтарын, халықтың денсаулығы мен имандылығын сақтау мақсатына қажетті шамада ғана және тек заңмен шектелуі мүмкін.

Білім бері ұйымдарының басшыларына  мектеп формасына қойылатын талаптардың орындалуын бақылау жүктелген.

Білім беру ұйымдарында міндетті мектеп формасы бойынша нормалар орындалмаған жағдайда ата-аналарға және басқа да заңды тұлғаларға қатысты әкімшілік шаралар қабылдау

ТӘРТІБІ

    І. Ата-аналар және өзге де заңды өкілдері міндетті:

-  білім беру ұйымының жарғысында айқындалған қағидаларды орындауға;

-  білім беру саласындағы уәкілетті орган белгілеген, міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды орындауға («Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 49 бабы «Ата-аналардың және өзге де заңды өкілдердің құқықтары мен міндеттері»).

   ІІ. Ата-аналардың немесе өзге де заңды өкілдердің Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасында көзделген міндеттерді орындамауы немесе тиісінше орындамауы –  он айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы (Қазақстан Республикасының Кодексі 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ) 409-бап. Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасын бұзу

     ІІІ. Бiлiм беру саласындағы уәкiлеттi орган осы Кодекстiң 84, 409 (бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші және алтыншы бөліктерінде), 464 (бiрiншi бөлiгінде)-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.

      Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға бiлiм беру саласындағы уәкiлеттi органның басшысы мен оның орынбасарлары, бiлiм беру саласындағы уәкiлеттi органның аумақтық органдарының басшылары мен олардың орынбасарлары құқылы(730-бап. Бiлiм беру саласындағы уәкiлеттi орган 36-тарау. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істердің ведомстволығы, лауазымды адамдардың істерді қарау және әкімшілік жазаларды қолдану жөніндегі құзыреті).

 

 

 

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан

 

 

 

ПАМЯТКА

Об обязательной школьной форме

 

 

 

АСТАНА - 2018

 

 

 

 

ПАМЯТКА

 об обязательной школьной форме

В целях создания в школе равных возможностей, деловой атмосферыи воспитания толерантностиразработаны Требования к обязательной школьной форме (приказ Министра образования и науки РК № 26 от 14 января 2016года).    

Казахстан является светским и правовым государством и имеет условия для свободы вероисповедания.

Согласно статье 22 Конституции РКкаждый гражданин имеет право на свободу совести. Осуществление права на свободу совести не должно обуславливать или ограничивать общечеловеческие и гражданские права и обязанности перед государством.

          Согласно Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях:

система образования и воспитания в Республике Казахстан,                                      за исключением духовных (религиозных) организаций образования, отделена от религии и религиозных объединений и носит светский характер (пункт 4 статьи 3); религиозные объединения не могут выполнять функции государственных органов, вмешиваться в их деятельность и обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан(пункт 9 статьи 3).

   В соответствии с Закона РК«О правах ребенка в Республике Казахстан»государством гарантировано невмешательство в воспитание ребенка, основанное на религиозном мировоззрении, только за пределами организаций образования(пункт1 статьи 35).

  Согласно Закона РК «Об образовании»:

   в учебно-воспитательном процессе пропаганда расовой, этнической, религиозной, социальной непримиримости и исключительности, иных идей, противоречащих общепризнанным принципам международного права и гуманизма, запрещены (пункт4 статьи 28).

 Родители и иные законные представители обязаны:

выполнять правила, определенные уставом организации образования (пункт 3статьи 49); выполнять требования, предъявляемые к обязательной школьной форме, установленные уполномоченным органом в области образования (пункт6 статьи 49); соблюдать форму одежды, установленную в организации образования (пункт7 статьи 49).

Требования к обязательной школьной форме, утверждены приказом Министра образования и науки РК№ 26 от 14 января 2016года. Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции РК.

Согласно Заключению Министерства юстиции РК от                               16 февраля 2016 года нормативный правовой акт не нарушает установленные законодательством права, свободы и интересы граждан и не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан. 

В связи с чем, Требованияпо соблюдению формы одежды не могут рассматриваться как нарушение права на свободу совести, т.е. права придерживаться определенных религиозных убеждений, т.к. данные требования разработаны с учетом конституционных и законодательных норм, а также на основе интересов всего общества.

   Светское устройство государства защищает интересы и права всех граждан страны, независимо от религиозных или иных социально-культурных различий. В этой связи, дети в школах должны учиться единству, постигать общие гуманистические идеалы. Получать знания, не ограничиваясь различными социальными, духовно-культурными посылами.    

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

На руководителей организаций образования возложена ответственностьпо соблюдению требований к обязательной школьной форме.

 

ПОРЯДОК

принятия административных мер по отношению к родителям и иным законным представителям в случаях невыполнения норм по обзязательной школьной форме в организациях образования

   І.  Родители и иные законные представители обязаны:

- выполнять требования, предъявляемые к обязательной школьной форме, установленные уполномоченным органом в области образования;

      - соблюдать форму одежды, установленную в организации образования (Закон Республики Казахстан «Об образовании» статья 49. «Права и обязанности родителей и иных законных представителей»).

  ІІ.  Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области образования, родителями или иными законными представителями –

влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей (Кодекс Республики Казахстан «Об административныхправонарушениях» (от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК). Статья 409. Нарушение законодательства Республики Казахстан в области образования, физической культуры и спорта).

  ІІІ. Уполномоченный орган в области образования рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 84, 409(частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой и шестой), 464(частью первой) настоящего Кодекса.

      Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководитель уполномоченного органа в области образования и его заместители, руководители территориальных органов уполномоченного органа в области образования и их заместители (Глава 36.Подведомственность дел об административных правонарушениях, компетенция должностных лиц по рассмотрению дел и наложению административных взысканий. Статья 730. «Уполномоченный орган в области образования»).

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің

2017 жылғы« 27» шілдедегі

№ 355бұйрығымен бекітілген

 

 

Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидалары

  

 

1 - тарау. Жалпы ережелер

 

1.       Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 44-бабының 9-тармағына сәйкес әзірленді және білім беру ұйымының Қамқоршылық кеңесінің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібін айқындайды.

2.       Қамқоршылық кеңес Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігіне, Қазақстан Республикасының прокуратура органдарына, Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіне және Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігіне ведомстволық бағынысты әскери, арнаулы, медициналық және фармацевтикалық оқу орындарын қоспағанда білім беру ұйымдарында құрылады.

3.       Қамқоршылық кеңес білім беру ұйымының әкімшілігімен, ата-аналар комитетімен, жергілікті атқарушы органдармен, мүдделі мемлекеттік органдармен және өзге де жеке және/немесе заңды тұлғалармен өзара әрекет жасайды.

4.       Қамқоршылық кеңес мүшелерінің өз өкілеттігінорындауы өтеусіз негізде жүзеге асырылады.

 

 

2 - тарау. Қамқоршылық кеңесті сайлау тәртібі және құрамы

 

5.       Тиісті саланың уәкілетті органы немесе білім саласындағы жергілікті атқарушы органы өзінің интернет қорында және/немесе әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымындаҚамқоршылық кеңестің құрылатындығы және оның құрамы бойынша ұсыныстардың қабылданатындығы туралы хабарландыру орналастырады.  

6.       Қамқоршылық кеңестің құрамын тиісті саланың уәкілетті органы немесе білім саласындағы жергілікті атқарушы органы бекітеді және Қамқоршылық кеңеске мүше болуға үміткерлердің жазбаша келісімімен алынған ұсыныстардың негізінде қалыптастырылады.

7.        Қамқоршылық кеңестің құрамына мыналар кіреді:

1)      жергілікті өкілдік, атқарушы және құқық қорғау органдарының өкілдері;

2)      жұмыс берушілер мен әлеуметтік әріптестердің өкідері;

3)      коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері (бар болса);

4)      ата-аналар комитеті ұсынған әрбір параллель сыныптан, курстан сол білім беру ұйымында білім алушылардың бір ата-анасы немесе заңды өкілі;

5)      қайырымдылық жасаушылар (бар болса).

Білім беру ұйымының жанынан құрылған Қамқоршылық кеңес отырысына осы білім беру ұйымының басшысы немесе оның орынбасары қатысады.

Қамқоршылық кеңес құрамына «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 51-бабы 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген адамдар кіргізілмейді.

8.       Қамқоршылық кеңес мүшелерінің саны тақ, бір-бірімен және сол білім беру ұйымының басшысымен ешқандай туыстық және жекжаттық қатынасы жоқ кемінде тоғыз адамнан құрылады. Қамқоршылық кеңес мүшелерінің өкілеттік мерзімі бір жылды құрайды. Қамқоршылық кеңес мүшелері сол білім беру ұйымы қызметкерлерінің штатына кірмейді.

9.       Мемлекеттік органдардың өкілдері болып табылатын Қамқоршылық кеңес мүшелерінің саны үш адамнан аспайды.

10.   Қамқоршылық кеңестің отырысында ашық дауыс беру жолымен дауыстар басымдылығымен сайланатын (қайта сайланатын) оның төрағасы Қамқоршылық кеңестің басшысы болып табылады.

         Мемлекеттік органдардың өкілдері Қамқоршылық кеңестің төрағасы болып сайланбайды және оның міндеттерін жүзеге асырмайды.

11.   Қамқоршылық кеңестің төрағасы болмаған жағдайда Қамқоршылық кеңестің шешімі бойынша оның қызметін Қамқоршылық кеңес құрамына кіретін мемлекеттік органдардың өкілдерінен басқа Қамқоршылық кеңес мүшелерінің бірі жүзеге асырады. 

12.  Төраға Қамқоршылық кеңестің атынан әрекет етеді және осы Қағидаларға сәйкес оның қызметін қамтамасыз етеді.

13.   Қамқоршылық кеңестің жұмысын Қамқоршылық кеңес сайлаған хатшы қамтамасыз етеді.

 

 

3 - тарау. Қамқоршылық кеңестің өкілеттігі

 

14.Білім беру ұйымының Қамқоршылық кеңесі: 

1) білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілердің  құқықтарының сақталуына, сонымен қатар білім беру мекемелерінің шотына түсетін қайырымдылық көмектің жұмсалуына қоғамдық бақылауды жүзеге асырады;

2) білім беру ұйымының жарғысына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар әзірлейді;

3) білім беру ұйымын дамытудың басым бағыттары бойынша ұсынымдарды әзірлейді; 

4) қазақстандық азаматтардың отбасына жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды орналастыру мәселелері жөнінде шалаларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлейді;

5) қайырымдылық көмек түрінде білім беру ұйымдарына түскен қаржыны бөлуге қатысады және оның мақсатты жұмсалуы туралы шешім қабылдайды;

6) білім беру ұйымының бюджетін қалыптастыру барысында ұсыныстарды әзірлейді;

7) тиісті саланың уәкілетті органына немесе білім саласындағы жергілікті атқарушы органына Қамқоршылық кеңестің білім беру ұйымының жұмысында анықтаған кемшіліктерді жою туралы ұсыныстар енгізеді; 

8) білім беру ұйымы басшысының білім беру ұйымының қызметі туралы, оның ішінде білім беру қызметін ұсыну сапасы, қайырымдылық көмектің жұмсалуы және қазақстандық азаматтардың отбасыларына жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды орналастыру мәселесі жөнінде шараларды қабылдау туралы есебін тыңдайды;

9) білім беру ұйымы қызметінің мәселелері бойынша конференцияларға, кеңестерге, семинарларға қатысады;

10) білім беру ұйымының қызметімен, білім беру ұйымындағы білім алушыларға және тәрбиеленушілерге жасалған жағдайлармен танысады, білім беру ұйымының психологын қатыстыра отырып,  олармен әңгімелеседі.

Білім беру ұйымдарының (құрылымдық бөлімшесі) қызметкерлері Қамқоршылық кеңестің құзыретіне жататын мәселелер бойынша ақпараттарды ұсынуға ықпал етеді.

 

 

4 - тарау. Қамқоршылық кеңес жұмысын ұйымдастыру тәртібі

 

15. Қамқоршылық кеңестің отырысын оның төрағасы өз бастамашылығымен, Қамқоршылық кеңес мүшесінің жалпы санының үштен екісінің бастамасымен шақырады.

16. Қамқоршылық кеңестің отырысын шақыру туралы хабарламаға Қамқоршылық кеңес төрағасының қолы қойылып, хабарлама отырыс өткізілетін күнге дейін жеті жұмыс күнінен кешіктірілмей қажетті материалдармен бірге Қамқоршылық кеңестің мүшелеріне және Қамқоршылық кеңес қызмет ететін білім беру ұйымына жолданады.

Хабарламада отырыстың өткізілу күні, уақыты және орны жазылады.

Хабарламаға баяндамашы көрсетілген отырыстың күн тәртібі, күн тәртібіне қосуға себептерді көздейтін анықтамалық материалдар, Қамқоршылық кеңестің мүшелеріне ұсынылатын отырысқа қажетті құжаттар қоса беріледі.

17. Хабарламаны алған Қамқоршылық кеңестің мүшесі Қамқоршылық кеңестің отырысы өткізілетін күнге дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей өзінің Қамқоршылық кеңестің отырысына қатысатындығын немесе қатыспайтындығын Қамқоршылық кеңес хатшысына хабарлайды.

18. Қамқоршылық кеңестің төрағасы отырысты шақыру туралы ұсыныс түскен күнінен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей Қамқоршылық кеңестің отырысын шақырады.

19. Қамқоршылық кеңестің отырысы қажеттілігіне қарай, тоқсан сайын кемінде бір рет өткізіледі.

20. Қамқоршылық кеңестің отырысы, егер қамқоршылық кеңестің барлық мүшелері отырыстың өткізілу уақыты мен орны туралы хабардар болса және оған мүшелерінің кемінде жалпы санының үштен екісі қатысса заңды болып табылады. Қамқоршылық кеңес мүшесінің өз дауысын Қамқоршылық кеңестің басқа мүшесіне немесе адамға сенімхат бойынша беруге жол берілмейді.

21. Білім беру ұйымы Қамқоршылық кеңесінің әрбір мүшесі дауыс беру кезінде бір дауысқа ие.

22. Қамқоршылық кеңестің шешімі ашық дауыс беру арқылы оған қатысқан мүшелердің дауыстар басымдылығымен қабылданады. Дауыстар тепе-тең түскен жағдайда Қамқоршылық кеңестің төрағасы, ал ол болмаған жағдайда Қамқоршылық кеңес төрағасының міндеттерін атқаратын тұлға дауыс берген шешім қабылданады.

23. Қамқоршылық кеңестің шешімі отырысқа қатысқан Қамқоршылық кеңестің барлық мүшесі қол қойылған хаттамамен ресімделеді.

24. Хаттама Қамқоршылық кеңестің отырысы өткізілгеннен кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде тиісті саланың уәкілетті органынанемесе білім саласындағы жергілікті атқарушы органына жолданады.

25. Тиісті саланың уәкілетті органынемесе білім саласындағы жергілікті атқарушы органыөзінің интернет-ресурсында Қамқоршылық кеңестің қабылдаған шешімдері туралы ақпаратты орналастырады.

26. Білім беру ұйымына қайырымдылық көмек ерікті түрде өтеусіз негізде көрсетіледі және осы Қағидаларда көзделген тәртіппен Қамқоршылық кеңестің шешімі бойынша жұмсалады.

27. Білім беру ұйымының қайырымдылық көмектен аударылатын кез келген түсімдері:

1) мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысаны түрінде құрылған білім беру ұйымдары үшін - Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшеде ашылған қайырымдылық көмектің қолма-қол ақшасын бақылау шотына;

2) басқа ұйымдық-құқықтық нысаны түрінде құрылған білім беру ұйымдары үшін – екінші деңгейлі банкте ашылған шотына аударылады.

28. Қайырымдылық көмектерден түсетін түсімдер:

1) білім беру ұйымындағы білім алушыларға және тәрбиеленушілерге әлеуметтік қолдау көрсетуге;

2) беру ұйымының материалдық-техникалық базасын жетілдіруге;

3) спортты дамытуға, дарынды балаларды қолдауға;

4) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарынан тыс білім беру процесін ұйымдастыруға шығыстарды жүзеге асыруға.

29. Білім беру ұйымы жыл сайын қаржылық жылдың қорытындысы бойынша сол білім беру ұйымының интернет-ресурсында, тиісті саланың уәкілетті органының немесе білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органының өзінің интернет-ресурсында тиісті есепті орналастыру арқылы қайырымдылық көмек қаражатының пайдаланылуы және қозғалысы туралы жұртшылыққа ақпарат береді. 

 

 

5 - тарау. Қамқоршылық кеңестің жұмысын тоқтату

 

30. Қамқоршылық кеңестің жұмысын тоқтату:

1) тиісті саланың уәкілетті органыныңнемесе білім саласындағы жергілікті атқарушы органдардың бастамасы бойынша;

2) білім беру ұйымын таратуға және қайта ұйымдастыруға байланысты жүзеге асырылады.

31. Қамқоршылық кеңестің мүшесі:

           1) өз бастамасы бойынша;

           2) білім беру ұйымындағы орнында үш ай бойы болмауы себепті Қамқоршылық кеңестің құрамынан шығуы мүмкін.

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан

№ 355 от 27 июля 2017 года

 

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 29 августа 2017 года под № 15584

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении  Типовых правил организации работы Попечительского советаи порядок его избрания в организациях образования

   

 

В соответствии с пунктом 9статьи 44Закона Республики Казахстан               от 27 июля 2007 года «Об образовании» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УтвердитьприлагаемыеТиповыеправилаорганизации работы Попечительского советаи порядок его избрания в организациях образования согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившимисилу:

1)приказ исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстанот 22 октября 2007 года №501 «Об утверждении Типовых правил организации работы Попечительскогосоветаи порядок его избрания в организациях образования» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 4995, опубликованный30 ноября 2007 года в газете «Юридическая газета» № 184 (1387);

2)приказ исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 декабря2016 года №715 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстанот 22 октября 2007 года № 501 «Об утверждении Типовых правил деятельности попечительского совета и порядок его избрания»(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 14751, опубликованный в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 9 февраля 2017 года).

3. Комитету по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан (Ерсаинов Е.Е.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копий в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации»для официального опубликования и включения в Эталонныйконтрольныйбанк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3)в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан;

5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы и международного сотрудничества Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                       вице-министра образования и науки Республики Казахстан Асылову Б.А.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарныхдней после дня его первого официального опубликования.

 

 

Министр образования и науки

       Республики Казахстан                                                       Е. Сагадиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждены

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан                   от « 27»июля2017г.

№ 355

 

 

Типовые правила организации работы Попечительского совета

и порядок его избрания в организациях образования

 

 

Глава 1. Общие положения

 

1. Типовые правила организации работы Попечительского совета и порядок его избрания в организациях образования (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 9 статьи 44 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» и определяют порядок организации деятельности Попечительского совета организации образования (далее – Попечительский совет) и его избрания.

2. Попечительский совет создается в организациях образования за исключением военных, специальных, медицинских и фармацевтических учебных заведений, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики Казахстан, Министерства обороны Республики Казахстан и Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

3. Попечительский совет взаимодействует с администрацией организации образования, родительским комитетом, местными исполнительными органами, заинтересованными государственными органамии иными физическими и/или юридическими лицами.

4. Выполнение членами Попечительского совета своих полномочий осуществляется на безвозмездной основе.

 

 

Глава 2. Порядок избрания и состав Попечительского совета

 

5. Уполномоченныйорган соответствующей отрасли или местный исполнительный орган в области образования размещает объявление о формировании Попечительского совета и приеме предложений по его составу на собственном интернет-ресурсеи/или в периодическом печатном издании, распространяемом на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

6. Состав Попечительского совета утверждается уполномоченныморганомсоответствующей отрасли или местным исполнительным органом в области образования и формируется на основе полученных предложений с письменного согласия кандидатов в члены Попечительского совета.

7. В состав Попечительского совета входят:

1)  представители местных представительных, исполнительных и правоохранительных органов;

2) представители работодателей и социальных партнеров;

3) представители некоммерческих организаций(при наличии);

4) по одному родителю или законномупредставителюобучающихся в данной организации образования из каждой параллели классов, курсов,рекомендованные родительским комитетом;

5) благотворители(при наличии).

Руководитель организации образования, при которой создается Попечительский совет или его заместитель принимают участие в его заседаниях.

В состав Попечительского совета не входятлица,указанные в подпунктах 2) и 3) пункта 1 статьи 51 Закона Республики Казахстан                             от 27 июля 2007 года «Об образовании».

8. Число членов Попечительского совета являетсянечетным и составляет не менее девяти человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем данной организации образования. Срок полномочий членов Попечительского совета составляет один год. Члены Попечительского совета не входят в штат работников данной организации образования.

9. Количество членов в составе Попечительского совета, являющихся представителями государственных органов, не превышаеттрех человек.

10. Руководителем Попечительского совета является его председатель, избираемый (переизбираемый) на заседании Попечительского совета путем открытого голосования большинством голосов.

Представители государственных органов не избираютсяпредседателем Попечительского совета инеисполняют его обязанности.

11. В случае отсутствия председателя Попечительского совета его функции осуществляет один из членов Попечительского совета по решению Попечительского совета, за исключением представителей государственных органов, входящих в состав Попечительского состава.

 12. Председатель действует от имени Попечительского совета и обеспечивает его деятельность в соответствии с настоящими Правилами.

13. Работу Попечительского совета обеспечивает секретарь, избираемый Попечительским советом.

 

 

Глава 3. Полномочия Попечительского совета

 

14. Попечительский совет организации образования:

1) осуществляет общественный контроль за соблюдением прав обучающихся и воспитанников организации образования, а также за  расходованием благотворительной помощи, поступающих на счет образовательных учреждений;

2) вырабатывает предложения о внесении изменений и/или дополнений в устав организации образования;

3) вырабатывает рекомендации по приоритетным направлениям развития организации образования;

4) вырабатывает предложения по совершенствованию мер по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи казахстанских граждан;

5) участвует враспределении финансовых средств, поступивших в организацию образования в виде благотворительной помощии принимаетрешениео его целевом расходовании;

6) вырабатывает предложения при формированиибюджета организации образования;

7) вносит предложения уполномоченномуорганусоответствующей отрасли или местному исполнительному органу в области образования об устранении выявленных Попечительским советом недостатков в работе организации образования;

8) заслушивает отчеты руководителя организации образования о деятельности организации образования, в том числе о качественном предоставлении образовательных услуг, обиспользованииблаготворительной помощии принимает меры по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи казахстанских граждан;

9) участвует в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам деятельности организаций образования;

10) знакомится  с деятельностью организации образования, условиями предоставленными обучающимся и воспитанникам организации образования, проводят с ними беседу в присутствии психолога организации образования;

Работники (структурные подразделения) организации образования оказывают содействие в предоставлении информации по вопросам, относящимся к компетенции Попечительского совета.

 

                                     

Глава 4. Порядок организации работы Попечительского совета

 

15. Заседание Попечительского совета созывается его председателем по собственной инициативе, по инициативе двух третей от общего количества членовПопечительского совета.

16. Уведомление о созыве заседания Попечительского совета подписывается председателем Попечительского совета и направляется членам Попечительского совета и организации образования при которой действует Попечительский совет вместе с необходимыми материалами в срок не позднее, чем за семь рабочих дней до даты проведения заседания.

Уведомление содержит дату, время и место проведения заседания.

К уведомлению прилагаются повестка дня заседания с указанием докладчика, справочные материалы, предусматривающие мотивы включения в повестку дня указанных вопросов, необходимые документы, предоставляемые членам Попечительского совета к заседанию.

17. Член Попечительского совета, получивший уведомлениеопроведениизаседания Попечительского совета не позднее одного рабочего дня до даты его проведения информирует секретаря Попечительского советао своем участии или не участии.

18. Председатель Попечительского совета созывает заседание Попечительского совета не позднее пяти рабочих дней со дня поступления предложения о созыве.

19. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

20.  Заседание Попечительского совета является правомочным, если все члены Попечительского совета извещены о времени и месте его проведения, и на заседании присутствует не менее две трети от общего количестваего членов. Передача членом Попечительского совета своего голоса другому члену Попечительского совета либо лицу по доверенностине допускается.

21. Каждый член Попечительского совета организации образования имеет при голосовании один голос.

22. Решение Попечительского совета принимается открытым голосованием большинством голосов присутствовавших его членов. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель Попечительского совета, а в случае его отсутствия лицо, осуществляющее функции председателя Попечительского совета.

23. Решение Попечительского совета оформляется протоколом, который подлежит подписанию всеми присутствующими на заседании членами Попечительского совета.

24. Протокол направляется уполномоченномуорганусоответствующей отраслиили местномуисполнительномуорганув области образования после проведения заседания Попечительского совета в срок не позднее трех рабочих дней.

25. Уполномоченныйорган соответствующей отрасли или местныйисполнительныйорган в области образования размещает информацию о принятых Попечительским советом решениях на собственном интернет-ресурсе.

26. Благотворительная помощь организации образования оказывается в добровольном порядке на безвозмездной основе и расходуется исключительно по решению Попечительского совета в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

27. Любые принятые организацией образования поступления от благотворительной помощи зачисляются на:

1) контрольный счёт наличности благотворительной помощи, открытый в территориальном подразделении уполномоченного органа по исполнению бюджета, в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан – для организаций образования, созданных в организационно-правовой форме государственное учреждение;

2) счёт, открытый в банке второго уровня – для организаций образования, созданных в иных организационно-правовых формах.

28. Поступления от благотворительной помощи расходуются на следующие цели:

1)  социальная поддержка обучающихся и воспитанников организации образования;

2)   совершенствование материально-технической базы организации образования;

3)           развитие спорта, поддержка одаренных детей;

4)   осуществление расходов на организацию образовательного процесса сверх требований государственных общеобразовательных стандартов образования.

29. Организация образования ежегодно, по итогам финансового года, информирует общественность о результатах деятельности по использованию и движении средств благотворительной помощи, путем размещения соответствующего отчета на интернет-ресурсе данной организации образования, уполномоченногоорганасоответствующей отрасли, местногоисполнительного органа в области образования.

 

 

Глава5. Прекращение работы Попечительского совета

 

30. Прекращение работы Попечительского совета осуществляется:

1) по инициативе уполномоченногоорганасоответствующей отраслиили местного исполнительного органа в области образования;

2) при ликвидации и реорганизации организации образования.

31. Член Попечительского совета может выйти из состава Попечительского совета:

1)           по личной инициативе;

2) по причине отсутствия в месте нахождения организации образования в течение четырех месяцев.